EEENRUFIDELVLTSE

Kvalitet

Kvalitet definieras som en mängd av produktens förbrukningsegenskaper. Hög kvalitet i sin tur är produktens exakta motsvarighet till hög standard.

I världen av  byggmaterial finns ett antal exakt och strängt definierade standard som en produkt med tillräcklig kvalitet skall motsvara. En del av kvaliteten är följdriktighet – det räcker inte om en stor del eller de flesta produkter motsvarar höga standard, syftet skall vara, att onekligen alla produkter skall karakteriseras av hög kvalitet. Detta syfte går inte att nås genom ett snabbt arbete eller som ett projekt – det är en ständig process och förbättring, som kräver ständig övervakning och arbete.

Trots att vi lever i en tid, då kvalitet är normerad och motsvarighet till normerna är endast en fråga av övervakning, anser Arras Construction Furniture OÜ (hädanefter ACF) att en riktigt hög kvalitet kan inte uppnås endast genom att motsvara till nedskrivna regler. Man skall även lyssna på dig som kund. Vi anser att en produkt med hög kvalitet skall motsvara kundens verkliga krav och behov, inte enbart några abstrakta normer.

Trots att vi är ett produktionsföretag, kan vi inte låta oss att begränsa den höga kvaliteten endast med produkten. Produkten når kunden genom service. Produktens höga kvalitet förlorar sin mening om den inte når kunden i rätt tid eller i rätt antal. Så vårt syfte är hög servicekvalitet i hela serviceprocessen – från försäljning och emottagning av beställningar tills överlämnande av varor och eftermarknadsservice. Först och främst är innehållet av hög servicekvalitet en ganska enkel princip – man skall hålla alla sina löften, alltid.

 

Det före detta sagda sammanfattas av vår kvalitetspolicy, du kan läsa mer om HÄR.


För att erhålla ytterligare information om vår kvalitetsdokumentation, klicka på följande märke:

 

Beställ nyhetsblad