EEENRUFIDELVLTSE

Rūpnīcas ražošanas procedūra

Rūpnīcas ražošanas procedūra (FPC- Factory Production Control) apzīmē ražotājam veicamu pastāvīgu iekšējo kontroli.

ACF rūpnīcas produkcijai piešķirtais ETA (Eiropas Tehniskais apstiprinājums) kā CE marķējuma prasību nosaka to, ka rūpnīcas ražošanas procedūrai jātiek pakļautai pastāvīgai ārējai vērtēšanai un uzraudzībai.

Ražošanas procedūra apzīmē darbības tehniskos paņēmienus un visus līdzekļus, lai nodrošinātu un kontrolētu preces atbilstību tehniskajam aprakstam. Ražošanas procedūras darbību panāk ar mērīšanas iekārtu un līdzekļu, izejmateriālu un sastāvdaļu, mašīnu, ražošanas iekārtu un gatavās produkcijas kontrolēšanas un iegūto rezultātu izmantošanu.

Arras Construction Furniture OÜ ražošanas procedūra ir sertificēta, atbilstošos sertifikātus ir izsniedzis starptautiski atzīts sertificēšanas birojs Inspecta Estonia OÜ (Atestētā iestāde nr. 1336).

Sertifikāti apliecina ražotāja rūpnīcas pirmās apskates veikšanu un pastāvīgas ražotāja īstenotās prasībām atbilstošas ražošanas iekšējās kontroles esamību.

 

ACF Ražošanas procedūras sertifikāti:

 

EC certificate of FPC 1336-CPR-0154-01

EC certificate of FPC 1336-CPR-0155-01

EC certificate of FPC 1336-CPR-0156-01

EC certificate of FPC 1336-CPR-0157-01

EC certificate of FPC 1336-CPR-0166-01

Pievienoties jaunumu listei