EEENRUFIDELVLTSE

CE marķējums

 

Kas ir CE marķējums?

Īsumā CE marķējums ir ražotāja apstiprinājums, ka viņa izgatavotā prece ir pārbaudīta, un atbilst visām atbilstošajām Eiropas Savienības direktīvām. Precēm ar CE marķējumu atļauta brīva aprite ES.

Lai prece saņemtu CE marķējumu, pamata priekšnoteikums ir, ka sertificējamai precei ir tehniskais apraksts. Ir divi galvenie tehnisko aprakstu tipi:

1) Harmonizēts Eiropas Standarts (hEN)                  2) Eiropas Tehniskā apstiprinājuma norādījumi (ETAG)

CE marķējums ir obligāts no tā brīža, kad pārejas periods (periods, kad vienlaicīgi pastāv pretrunīgais nacionālais standarts un harmonizētais standarts (hEN)) ir beidzies.

Atkarībā no preces būtības standarts vai tehniskais apstiprinājums nosaka preces sertificēšanas raksturu.

Trīsdimensionālajām stiprinājuma plāksnēm (leņķi, siju kronšteini u.tml.) spēkā ir ETAG 015, kas CE marķējuma saņemšanai liek ražošanas rūpnīcu sertificēt saskaņā ar apstiprinājuma sistēmu 2+. Apstiprinājuma sistēma 2+ vispārēji nozīmē to, ka preces, kas tiek paņemtas rūpnīcā, ir jāpārbauda saskaņā ar pārbaudes plānu, un rūpnīcā jābūt ieviestai ražošanas procedūrai (FPC- Factory Production Control).

Ražošanas procedūra ir rūpnīcas pastāvīga iekšējā kontrole saskaņā ar ETA noteiktajām prasībām. Ražošanas procedūras atbilstība savukārt ir jāsertificē sertificēšanas iestādē, kurai ir atbilstoša akreditācija un kas veic arī pastāvīgu rūpnīcas uzraudzību attiecībā uz prasību izpildes kontroli.

Visa sertifikācijas procesa rezultāts ir Atbilstības deklarācija. Atbilstības deklarācija ir tās izdevēja rakstisks apstiprinājums, ka prece atbilst tā izvirzītajām prasībām, un attiecībā uz to ir ievērota atbilstības prasībām pierādīšanas kārtība.

Šobrīd ACF pamatprodukcija ir ar CE marķējumu, un arī visas mūsu izstrādātās jaunās preces saņem CE marķējumu.

 

ACF Atbilstības deklarācijas:

DoP 7

Dop 8

DoP 9

DoP 10

DoP 11

DoP 12

DoP 13

Pievienoties jaunumu listei