EEENRUFIDELVLTSE

CE ženklinimas

Kas yra CE ženklas?

Trumpai tariant, CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad jo pagamintas produktas yra išbandytas ir atitinka visas atitinkamas Europos Sąjungos direktyvas. CE ženklu pažymėti produktai gali laisvai judėti ES viduje.

Norint produktui gauti CE ženklą, pagrindinis reikalavimas yra šio produkto patvirtintos techninės specifikacijos. Specifikacijos yra dviejų pagrindinių tipų:

1) darnusis Europos standartas (hEN)                  2) Rekomendacijos dėl Europos techninio liudijimo (ETAG)

CE ženklas yra privalomas nuo to momento, kai pereinamasis laikotarpis (prieštaraujančių nacionalinių standartų ir suderintų standartų (HEN) bendro egzistavimo laikotarpis) yra užsibaigęs.

Priklausomai nuo produkto pobūdžio standartas arba techninis liudijimas nustato produkto sertifikavimo pobūdį.

Trimatėms prikalamosioms plokštelėms (prikalamosioms kampinėms gembėms, sijų aptaisams ir t.t.) taikomas standartas ETAG 015, kuris CE ženklą norinčią turėti gamyklą įpareigoja gauti sertifikatą pagal atestavimo sistemą 2+. Atestavimo sistema 2+ reiškia, kad iš gamyklos paimtus  produktus reikia išbandyti pagal bandymų planą ir gamykloje turi būti įdiegta vidinės gamybos kontrolės sistema (FPC- Factory Production Control).

Vidinės gamybos kontrolės sistema yra nuolatinė gamybos vidaus kontrolė, atitinkanti ETA nustatytus reikalavimus. Vidinės gamybos kontrolės sistemos atitiktį turi, savo ruožtu, atestuoti atitiktį tikrinti akreditavimą turinti sertifikavimo institucija, kuri atlieka nuolatinį gamyklos stebėjimą, kontroliuodama, kaip laikomasi reikalavimų.

Viso sertifikavimo proceso rezultatas yra Atitikties deklaracija. Atitikties deklaracija yra rašytinis jos išdavėjo patvirtinimas, kad gaminys atitinka jam keliamus reikalavimus, ir jo atžvilgiu buvo laikomasi atitikties reikalavimams įrodymo tvarkos.

Šiandien pagrindiniai ACF gaminiai turi CE ženklą ir visi mūsų sukurti nauji produktai taip pat gauna CE ženklą.

 

ACF Atitikties deklaracijos:


Ekspluatācijas īpašību deklarācija 7

Ekspluatācijas īpašību deklarācija 8

Ekspluatācijas īpašību deklarācija 9

Ekspluatācijas īpašību deklarācija 10

Ekspluatācijas īpašību deklarācija 11

Ekspluatācijas īpašību deklarācija 12

Ekspluatācijas īpašību deklarācija 13


Užsiprenumeruokite naujienas