EEENRUFIDELVLTSE

Tehtaan tuotannon valvonnan käsikirja

Tehtaan tuotannon valvonnan käsikirja eli FPC-manuali (FPC- Factory Production Control) tarkoittaa yrityksen jatkuvaa sisävalvontaa.

ACF:n tehtaan tuotteille myönnetty ETA (Euroopan Tekninen Hyväksyntä) määrää CE- merkinnän edellytyksenä, että tehtaan tuotannon valvonnan käsikirja on jatkuvan ulkopuolisen valvonnan kohteena.

Tehtaan tuotannon valvonnan käsikirja kattaa kaikki tekniset menetelmät ja keinot, joilla taataan tuotteiden vastaavuus tekniseen kuvaukseen sekä valvonta. Tuotannon valvonnan käsikirjan toimivuus saavutetaan mittauslaitteiden ja -välineiden, raaka-aineiden ja komponenttien, koneiden, tuotantolaitteiden sekä valmistuotteiden tarkastuksen ja saatujen tulosten käyttämisellä.

Arras Construction Furniture OÜ:n tuotannon valvonnan käsikirjan on sertifioinut ja asianmukaiset sertifikaatit myöntänyt kansainvälisesti tunnustettu sertifiointilaitos Inspecta Estonia OÜ (Hyväksytty laitos nro. 1336).

Sertifikaatit todistavat valmistajatehtaan ensimmäisen tarkastuksen suorittamisen sekä valmistajan tuotannon vaatimustenvastaavuuden jatkuvan sisävalvonnan olemassaolon.

 

ACF:n tuotannon valvonnan käsikirjan sertifikaatit:

 

Tuotannon valvonnan käsikirjan EU-sertifikaatti 1336-CPR-0154-01 (kulmalevyt I)

Tuotannon valvonnan käsikirjan EU-sertifikaatti 1336-CPR-0155-01 (kulmalevyt II)

Tuotannon valvonnan käsikirjan EU-sertifikaatti 1336-CPR-0156-01 (palkkikengät)

Tuatannon valvonnan käsikirjan EU-sertifikaatti 1336-CPR-0157-01 (naulauslevyt, reikävanne, naulalevyt)

Tuatannon valvonnan käsikirjan EU-sertifikaatti 1336-CPR-0166-01 (kannatuslevy)